Corona bestuursbrief maart 2021

Beste ouders/verzorgers en/of sporter,

Het seizoen 2020 – 2021 hadden we ons totaal anders voorgesteld. Het idee van “normaal” sporten, waar we allemaal weer veel zin in hadden, heeft toch een andere wending gekregen. Alweer vele maanden hebben we niet kunnen sporten, terwijl we dit weer graag zouden willen en kunnen.

Meer dan een jaar zonder budosport, op een korte periode van budosport na, hebben we onze sportactiviteiten niet kunnen hervatten in ons budocentrum. Nu zitten wij als bestuur iedere persconferentie natuurlijk te wachten op de verlossende woorden, maar helaas heeft de nu inmiddels demissionair minister-president nog niet de verlossende woorden uitgesproken dat de binnensport weer kan starten. Toch met het vaccinatieprogramma in het vooruitzicht en de hoop en verwachting op minder besmettingen en meer vaccinaties hopen we zo snel als mogelijk weer te kunnen beginnen. Er is dus een klein lichtpuntje aan de horizon, maar wanneer dat zal zijn, dat is nog steeds de vraag.

Het bestuur heeft de ALV van dit jaar al volledig voorbereid, maar we wachten nog even af wanneer we dit weer fysiek aan de leden kunnen presenteren. Indien dit nog lang op zich zal laten wachten, gaan we kijken naar eventuele andere opties/mogelijkheden om de ALV aan u te presenteren. Hier zullen we jullie via de mail over gaan informeren met daarbij een begeleidend schrijven over de vormgeving hiervan.

Ook willen wij jullie bedanken voor jullie rotsvaste vertrouwen in onze vereniging, door nog steeds lid van onze vereniging te blijven in deze moeilijke tijden. Verenigingen die onder de categorie binnensport vallen hebben het op dit moment bijzonder zwaar. Toch is het geweldig om te zien dat bijna alle leden ons blijven steunen door de contributie gewoon te blijven betalen. Hiervoor nogmaals onze enorme dank. Indien we weer aanspraak kunnen maken op een steunpakket van de overheid, zullen we het niet nalaten dit ook weer terug te laten vloeien naar onze dan huidige leden.

Als toekomstige wens hebben wij dat we onze leden zo snel als mogelijk weer gezond en wel mogen ontvangen in ons budocentrum. Nog “even” allemaal volhouden.

Dit was een bericht van het bestuur van Budosport Vereniging De Wa-Kwai.

Met vriendelijke groeten,

Rob Bouwmans
Voorzitter Budosport Vereniging
De Wa-Kwai Veghel

Tijdelijke sluiting i.v.m. Covid-19

Zojuist is de toespraak geweest van onze premier. Hij deelde mede dat vanaf 0.00uur vanavond Nederland in lockdown gaat.

Dit betekent voor ons dat vanaf dinsdag 15 december 2020 tot en met maandag 18 januari 2021 alle lessen niet doorgaan voor alle budosporten en leeftijden.

Het is een trieste mededeling, maar laten we zeggen dat het voor een goed doel is, namelijk onze gezondheid en om de druk te verlagen op de medewerkers in de gezondheidszorg, die al maanden op hun tandvlees lopen en ook geconfronteerd worden met de gevolgen van het virus.
Deze gezamenlijke aanpak en met het zicht op een vaccin in 2021 gaan ons het komende jaar naar verwacht weer nieuwe kansen en mogelijkheden geven.

Het bestuur van Budosportvereniging De Wa Kwai wenst jullie allemaal, ook al is het in een vorm die we niet gewend zijn, een fijne Kerst en een gezond 2021 toe.

Informatieve brief 13-12-2020

Met het einde van 2020 in zicht is het traditiegetrouw weer tijd voor een nieuwbrief. U kunt de informatieve brief HIER vinden / lezen.

Wij wensen u ondanks de maatregelen, een hele fijne kerst en vooral gezond 2021!

Bijzondere waardering

Afgelopen vrijdag 28 augustus is onze jaarlijkse ‘algemene leden vergadering’ gehouden. Tijdens de ALV, zijn een paar van onze leden extra in het zonnetje gezet.

In het bijzonder willen we Maik Verberk bedanken.
Maik heeft de onderscheiding ‘Lid van verdienste’ ontvangen.
Dit omdat hij jarenlang op verschillende fronten actief is bij de Wa-Kwai.
Zo heeft hij een groot aantal jaren judoles gegeven, is hij vaste vrijwilliger bij evenementen en neemt hij al ruim 10 jaar bestuurstaken op zich. Kortom; al jarenlang een drijvende kracht binnen de club!

Maik Verberk ontvangt de onderscheiding ‘Lid van verdienste’ van voorzitter Rob Bouwmans.

Hij doet nu een stap terug uit het bestuur, mede wegens zijn gezondheid. Maik nogmaals bedankt voor je inzet, we hopen dat we nog vaak gebruik mogen maken van je hulp!

Aftredend uit het bestuur na vele jaren is Hans Callaars.
Hans is als oprichter van de Wa-Kwai, al jaren betrokken bij het ‘reilen en zeilen’ van onze club. Wegens leeftijd en gezondheid doet hij nu een stapje terug. Hans bedankt!

En “last, but not least”; Lars Snoek is dit jaar 12,5 jaar lid van onze vereniging. Lars beoefend judo en is een actief vrijwilliger bij evenementen zoals het judokamp. Lars gefeliciteerd! op naar de volgende 12,5 jaar!

Maik Verberk, Hans Callaars en Lars Snoek

LET OP: Lestijden gewijzigd

Op Maandag 24 Augustus start het nieuwe Budosport seizoen.
De lessen zullen dan weer gegeven gaan worden waarbij we zo veel mogelijk rekening houden met de Corona maatregelen om het sporten zo veilig mogelijk te kunnen laten verlopen.

LET OP: De lestijden zijn aangepast, klik HIER voor het actuele overzicht.

We kijken er naar uit om jullie snel weer op de mat te kunnen begroeten.

Ereleden Rob en Paul Bouwmans

Op zaterdag 9 november jongstleden vond de receptie en reünie van budosportvereniging “de Wa Kwai” plaats in de dojo op het P.W.A. Sportpark nummer 8. Hoewel er flinke concurrentie was op deze dag, van onder andere de hofzitting in Veghel, kijken we met de vereniging terug op een geslaagde avond. Niet om het minst, omdat er een aantal mensen in het zonnetje gezet zijn.

Na de inloop die typerend is voor een receptie, hoort er bij een receptie ook een officieel gedeelte. In eerste instantie nam voorzitter Rob het woord om iedereen te danken voor hun aanwezigheid. Hij gaf vervolgens de microfoon door aan dhr. J. Oomen, de afgevaardigde van District Zuid van de JBN (Judobond Nederland). Hoewel hij af en toe moeite had met het vinden van de juiste bewoordingen, was geheel duidelijk dat de vrijwilligers die hij namens de JBN en namens de Wa Kwai in de spotlight wilde zetten, het dubbel en dwars verdiende! Mike Verberk en Jeanneke Callaars werden geëerd voor hun vrijwilligerswerk binnen de vereniging. Zij waren beide zeer verheugd én verrast door deze huldiging, met bijbehorend speldje en oorkonde.

De microfoon werd overgenomen door secretaris René Höppener. Want waar sommige aanwezigen dachten dat het officiële gedeelte erop zat, waren er nog twee personen die een eretitel in ontvangst mochten nemen op deze memorabele avond. En ook deze twee personen hadden dit nooit aan zien komen. Rob en Paul Bouwmans werden benoemd tot ERELID van de Wa Kwai. Een meer dan terechte titel voor de pijlers van onze mooie vereniging. Na wijle Harrie van Heertum en oprichter Hans Callaars, zijn zij de twee andere boegbeelden van de Wa Kwai. Degene die het vorige week al in de krant hebben gelezen, toen zij benoemd werden als het hart en de ziel van de Wa Kwai, deze titel ERELID is dik en dik verdiend. Mooi om te zien ook, dat de tweeling Bouwmans er emotioneel ook zeker door geraakt was.

Hoewel de opkomst misschien wat magerder was dan we gehoopt hadden, kijken we met goed gevoel terug op de avond die ons 40-jarig bestaan als vereniging gevierd heeft. Omdat wij met een positieve blik naar de toekomst kijken, gaan wij er vanuit dat het over 10 jaar nóg gezelliger zal zijn!

Wij danken iedereen die deze avond mede heeft mogelijk gemaakt!

Districtswaarderingsspelden voor 40-jarige De Wa-Kwai

Orgineel op JBN.nl

Wa-Kwai op omroep meierij

In het programma ‘Rondom Sport’ van Omroep meierij is er een vaste rubriek ‘ONZE club’. In deze rubriek komen regelmatig sportverenigingen langs uit gemeente meierijstad. In de laatste aflevering is de Wa-Kwai bezocht door omroep meierij. Via de onderstaande link kun je het filmpje bekijken: 

https://www.omroepmeierij.nl/rondomsport-aflevering-2019-04 
(Voor de snelle kijkers: Wakwai actie vanaf 6:50) 

Je kunt omroep meierij ook bekijken op de volgende kanalen. 
00.20u / 02.20u / 04.20
KPN digitaal: 1333
Ziggo digitaal: 42
Telfort digitaal: 1333
Trined digitaal: 500
T-Mobile thuis: 712
Of kijk via https://www.omroepmeierij.nl

Receptie 40-jarig Jubileum

In de hele omgeving is onze vereniging bekend, mede doordat Hans Callaars, de grondlegger van onze club en nog steeds actief vrijwilliger, zijn gezicht overal laat zien. Een bekende Veghelaar bij zowel jong als oud. Vanuit zijn naam zetten we zijn gedachtegoed en filosofie voort om de club goed vorm te blijven geven. Vernieuwingen, veranderingen en  ontwikkelingen gaan we niet uit de weg. Om meer aan de behoeftes van vrijwilligers en sporters te voldoen zullen we ons blijven ontwikkelen.
Samen optrekken in vriendschap is al vele decennia het motto van de club. De afgelopen jaren zijn er een aantal budosporten bijgekomen en heeft onze vereniging deze omarmd, zodat er meer aanbod is voor jong en oud. Natuurlijk kun je op onze website meer informatie terugvinden. 

Dit jaar bestaat de budosportvereniging De Wa Kwai 40 jaar en vieren we dit natuurlijk groots. Gedurende dit jaar hebben we samen met de leden al vele leuke activiteiten gedaan. Ook zien we uit naar nog een aantal leuke evenementen.
Zo is er op 9 november een receptie voor iedereen die belangstelling wil tonen voor onze vernieuwde club. Dit is meteen een uitnodiging aan iedereen die graag eens een kijkje wil komen nemen. De receptie zal plaatsvinden van 18.30uur tot 20.30uur in onze mooie dojo in het sportpark Prins Willem-Alexander sportpark nummer 8, gelegen nabij het Zwijsen College. Aansluitend aan de receptie zal er een reünie worden gehouden. Leden en oud-leden zijn van harte welkom om dit jubileum extra te vieren. De avond zal dan tot 24.00uur duren. U kunt uzelf aanmelden bij evenementen@dewakwai.nl .Het zou geweldig zijn, als iedereen die bij
deze prachtige vereniging zit of heeft gezeten zijn of haar gezicht komt laten zien, zodat je weer herinneringen van vroeger op kan halen en misschien wel weer enthousiast wordt om je weer opnieuw bij de vereniging aan te sluiten!

Graag zien we jullie allemaal verschijnen bij de receptie en/of bij de reünie op 9 november! Vergeet u niet aan te melden bij: evenementen@dewakwai.nl

Vriendelijke sport – en jubileum groeten
Het bestuur van Budosportvereniging De Wa Kwai Veghel!

Start nieuwe sportseizoen!

De zomervakantie is weer bijna voorbij en scholen en verengingen starten weer op in de komende week. Ook de Wa-Kwai maakt zich op voor het nieuwe sportseizoen!

Vanaf a.s. maandag 19-08 beginnen we weer met de eerste lessen!
Ook zijn er de komende periode veel speciale activiteiten i.v.m. het 40-jarige bestaan van de club! 

We wensen jullie veel sport-plezier in het komende seizoen!